ארכיון תגית: סמינר

הנחיות לעבודת הסיכום בסמינר היבטים אסטרטגיים בניהול משברים

סטודנטים יקרים,

כפי שצוין בכיתה בשיעור האחרון, עבודת הסיכום לסמינר "היבטים אסטרטגיים בניהול משברים", נחלקת לשניים, חלקה הראשון צוותי, חלקה השני להגשה אישית של כל סטודנט.

חלק ראשון: הגשה צוותית

בשלב הראשון, כעת, כל קבוצה שסיכמה את אחד המפגשים, תגיש לתיבת ההגשה את סיכום הפגישה לאחר הגהה נוספת. אנחנו נפתח את תיבות ההגשה לצפייה של כל הכיתה, כל שכל הסיכומים יהיו זמינים לכל הכיתה.

בנוסף לסיכום הגולמי עצמו, יש להוסיף תמצית בהיקף של עד שני עמודים, אשר תכלול תובנות של הצוות על תיאור המקרה, נקודות שהועלו בכיתה על ידי סטודנטים אחרים, וכל תוספת אחרת שתוכל להאיר את המקרה בגוונים והסברים נוספים. ניתן לצרף את המצגת שהוצגה בכיתה, אחרי הגהות ותיקונים.

אנא הגישו חלק זה בהקדם האפשרי לפורטל הלימודי. סוכם בכיתה שהוא יוגש תוך כשבועיים אחרי תום השיעור, דהיינו פחות או יותר עכשיו. לפיכך כל הצוותים אמורים להיות מוכנים כעת להגשה. תיבת ההגשה פתוחה ומוכנה בפורטל. נציג אחד מהצוות יכול להגיש חלק זה עבור שאר חברי הצוות, אל תשכחו לציין שמות ותעודות זהות של כולכם.

חלק שני – בהגשה אישית:

ניהול משברים ארגוניים – תובנות ומסקנות

בחלק זה נבקש מכל סטודנט בקורס להגיש עבודת סיכום באורך של עד חמישה עמודים, אשר תכלול התייחסות וניתוח של מוטיבים דומים ושונים בסיפורי המרצים האורחים, תוך הפניה לספרות רלוונטית. הרעיון המרכזי הינו לאסוף רעיונות ותיאורי מקרה שקשורים למשברים ארגוניים והתמודדות עימם, ולנתחם בכל אופן, מותאם ומעשיר, שתחפצו. ניתן להשתמש בחלק זה גם בסיפורים ואירועים שהתרחשו מחוץ לכתלי הכיתה, מהיכרות אישית, ארגונית או מהעיתונות.

לפני תחילת העבודה נסו לקבץ חומרי גלם מספיקים שעליהם תתבצע העבודה. נסו לדמיין שהנכם עיתונאים או חוקרים אשר מעוניינים לבסס סיפור שאותו תציגו ברבים. ניתן להתמקד בשניים-שלושה שיעורים או תיאורי מקרה שבעינכם קשורים זה לזה. לחליפין ניתן להתמקד בנושא מסויים שעובר כחוט השני בין השיעורים, או בכל אופן ודרך אחרת שתראו לנכון. רק לאחר שייצרתם לעצמכם את חומר הגלם, גשו למשימת הכתיבה.

סגנון הכתיבה של חלק זה נתון לפירוש ובחירה של כל סטודנט. ניתן לנסח אותו ככתבה לעיתון, כפוסט באינטרנט, כהרצאה לקבוצת מנהלים, כמאמר אקדמי, או בכל דרך אחרת שמתאימה לנטיות האישיות שלכם. הכותרת הוגדרה למעלה, מטרתכם להוסיף ידע ותובנות לקורא שלא נכח בקורס, אשר מעוניין ללמוד משהו חדש וחשוב מתוך קריאת המסמך שלכם. כך או כך – על המסמך להיות מעניין, מכובד, ויוצר אינטגרציה בין תיאורי המקרה והאירועים המתוארים בהם, לבין הסברים אקדמיים, מקצועיים, אישיים.

בחינת העבודות על ידי צוות ההוראה מבוססת על יכולת הסטודנטים לקשר בין תיאורים ותעוד מקור כפי שהוצג בכיתה, לבין הסברים, פירושים ואינטגרציה שמגיעים ממקורות חיצוניים. ניתן להשתמש לצורך כך בכל מקור חיצוני. מאחר והקורס הנוכחי יישומי באופיו, אין הכרח להסתמך על מקורות מדעיים ואקדמיים בלבד – השימוש באתרי העיתונות הכלכלית בארץ ובעולם יכול בהחלט להתאים ולעזור. עם זאת בהחלט ניתן ורצוי להשתמש גם במאגרי הספריה, אשר כוללים בין היתר איזכורים לעיתונות גלובאלית, למשל מאגר ProQuest המצוי באופן מקוון באתר הספריה המרכזית של הקמפוס. עליכם להתבסס לפחות על שני מקורות חיצוניים, לאזכר אותם בבירור בטקסט, לסכם ולהבהיר את המסקנות שנובעות מהם.

ההוראות הנ"ל מותאמות לאופיו הסמינריוני של הקורס הנוכחי, הן כלליות מספיק בכדי שכל אחד מכם יוכל לעצב את עבודת הסיום המתאימה לו. יתכן שבשלב ראשון עמימות ופתיחות ההוראות תבלבל אתכם. אל תתנו לדבר להפריע לכם, שהרי גם בעולם הניהול, המשימות, האתגרים, ובוודאי המשברים, אינם מגיעים עם "חוברת הפעלה" שאומרת בדיוק מה לעשות. כפי שראינו לאורך כל הקורס, לאינטואיציה הניהולית יש מקום רב בתהליכי קבלת ההחלטות בזמן משבר.

מדובר לפיכך ביצירה שלכם, המתאימה לקורס מתקדם שמטרתו בין היתר לפתוח צוהר לעולמות חדשים, לחקרנות ולסקרנות, ולפיתוח של יכולת לייצר ולהסביר סיפור עסקי וניהולי באופן שמאפשר לאחר מכן לקבל באמצעותו החלטות ראויות להתמודדות עם מציאות ניהולית מורכבת.

בהצלחה מצוות הקורס – אורן ושני.

מועד ההגשה: 11 במרץ 2014 בפורטל הלימודי

סמינר: היבטים בניהול משברים – סמסטר א' תשע"ד: מתווה ראשוני

המסלול האקדמי המכללה למנהל
בית ספר למנהל עסקים

 סמינר: היבטים בניהול משברים

במסגרת המחלקה לאסטרטגיה ויזמות: תכנית המוסמך במנהל עסקים
סמסטר א' תשע"ד

מרצה: פרופ' אורן קפלן
עוזרת הוראה: שני בולוק

תקציר הקורס

ארגונים ומנהליהם נאלצים להתמודד לעיתים עם מצבי משבר שונים, הן ברמת הפרט והן ברמת הארגון. משבר ולחץ עמם יש להתמודד מופיעים בשגרת היום-יום של ארגונים, אך לעיתים משבר משמעותי מאיים אף על עצם קיומו של ארגון, ודורש התגייסות יוצאת דופן של עובדיו ומנהליו כדי להתמודד עמו. מטרת הסמינר הנוכחי לבחון האם ישנם מנגנונים וכלים אותם ניתן ללמוד ולהטמיע ברמת הפרט והארגון להתמודדות עם מצבי משבר שונים שארגונים חווים, בשגרה ובמצבי קיצון.

הציבור נחשף פעמים רבות לדיווחים תקשורתיים אודות חברה הנקלעת למשבר פיננסי או ניהולי, אודות אירגון העובר תהליך של רכישה או  מיזוג, הנפקה משמעותית, פשיטת רגל, ואפילו ארגון צבאי העומד למבחן. עם זאת, הציבור אינו נחשף בדרך כלל לתרחישים הניהוליים ברמת הפרט ולאסטרטגיה הניהולית שליוותה  תהליך זה. הסמינר הנוכחי עוסק באופן ההתמודדות של  מנהלים בדיסציפלינות שונות עם מצבי משבר, ויכלול סדרת מפגשים עם דמויות מפתח בדרג הניהולי בארגונים שונים, שחוו משבר ניהולי או ארגוני משמעותי, אשר יחשפו ויחלקו עם משתתפי הסמינר את התנהלות הדברים "מאחורי הקלעים" של המשבר ותהליכי קבלת ההחלטות הכרוכים בו. חלק מהאירועים שיוצגו בסמינר יהיו "הצלחות", אך לא פחות חשובות מכך הינן אלו שנחשבות ל"כישלון" והאופן שבו הן השפיעו על ראייתם הניהולית של מציגי האירוע בתפקידיהם המקצועיים הבאים.

הסמינר ישלב ניתוח של ההתנהגות האירגונית, החוסן האישי של המנהל והחוסן הארגוני שעמדו למבחן בעת המשבר. בנוסף, תיבחן שאלת ה"פוסט טראומה" וה"צמיחה הפוסט טראומטית" אשר נובעות מהמשבר, והאופן שבו הוא השפיע על המשך תפקודם של המנהל והארגון. הקונטקסט התיאורטי של הקורס מבוסס באופן אקלקטי על כתיבה מחקרית ותיאורטית שקשורה לשינוי ארגוני  וניהול שינויים ארגוניים, למחקרים פסיכולוגיים על משבר וטראומה, ועל זרם המחקר בפסיכולוגיה חיובית והתנהגות ארגונית חיובית.

מטרת הקורס:
לחקור וללמוד אודות המשתנים והגורמים המאפשרים לארגונים, מנהלים ומנהיגים להתמודד בצורה אפקטיבית עם משברים

תיאור תמציתי של הקורס:
החודש הראשון של הקורס במהלך הסמסטר יוקדש ליצירת תשתית להמשך הקורס. אופיו הסמינרי של הקורס ושילוב למידה התנסותית כחלק משיטות ההוראה, הינם סיבה מספקת לכך שתוכנית הקורס אינה מוכתבת מראש, ותיקבע, כמקובל לעיתים קרובות בסמינרים אקדמיים, בשיתוף עם תלמידי הקורס, סביב נושאים מסויימים שחלקם מפורטים להלן.

לאחר המבוא ותהליך של שיח משתף בכיתה, יוגדרו הנושאים הרצויים לשאר מפגשי הקורס, שיכללו הן שיעורים תיאורטיים והן תיאורי מקרה של מנהלים שהתמודדו עם משברים שונים, אשר ינותחו בשיטות שונות.

צוות ההוראה והסטודנטים צפויים להעמיק במהלך הקורס בסוגיות שונות הקשורות למשברים וניהולם בצורה יעילה, ולפתח יכולת זיהוי, התמודדות ופרוגנוזה למשבר ארגוני, או לכל הפחות תובנות לגבי ניהול משברים בצורה אפקטיבית.

שיטות ההוראה:
הרצאה ודיונים בכיתה, ניתוח תיאורי מקרה, למידה התנסותית

תנאים לעמידה בדרישות הקורס:
עמידה במטלות הקורס במהלך הסמסטר ועבודת סיום
נדרשת נוכחות מלאה בשיעורים לאורך הסמסטר

מהלך הקורס

א. בשיעורים הראשונים יקבלו תלמידי הקורס סקירה על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית ויישומם בעבודה ארגונית, אשר בפשטות ניתנים לסיכום בשאלה "מה עובד?". שאלה זו מנוגדת במהותה לתפיסה המקובלת של "משבר" ולנטייה הטבעית לחפש בתוך מקורות המשבר את היסודות אשר יפתרו אותו.

גישת הפסיכולוגיה החיובית שונה במהותה מגישת פתרון הבעיות, ובתחילת הקורס תינתן סקירה קצרה שתהווה לאחר מכן גם תשתית מתודולוגית בה ישתמשו גם הסטודנטים לחקירת נושא הקורס – ניהול משברים. במהלך חלקו הראשון של הקורס גם יוזמנו לכיתה מרצים אורחים ראשונים אשר יציגו תיאורי מקרה של התמודדות עם משברים.

ביבליוגרפיה מומלצת:

Seligman, M.E.P. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York: Free Press.

Buckingham, M., & Coffman, C. (1999). First, break all the rules: what the worlds’ greatest managers do differently. New York: Simon & Schuster.

ב. אחת משאלות המפתח בקורס תהיה האם ניתן ללמוד משיטות להתמודדות עם משברים אשר מיועדות לפרטים – לדוגמה, התמודדות עם אבל, טראומה, פיטורין, או כל משבר אישי אחר, כדי להתמודד עם משברים ברמה הארגונית. הסיבה לחקירת נושא זה נובעת מכך שהיקף הספרות המדעית והיישומית בתחום הטיפול בפרט ובמשבריו בחיים, גדול לאין שיעור מהיקף הספרות שמתייחסת להתמודדות עם משברים ארגוניים. בנוסף, גם בתפקוד ארגונים יש רכיב אינדיבידואלי-אישי דומיננטי – לדוגמה- אופי מנהיגות הארגון או אופן התמודדות ההנהלה עם המשבר, נחשבים לקריטיים לגבי יכולת הארגון להתמודד עם משבר. והרי מנהיגות והנהלה גם הם בסופו של דבר גולשים לרזולוציות של פרטים – אנשים בשר ודם, ולא רק למבנים ארגוניים, ציוד, אסטרטגיות, ושאר מאפיינים של התנהגות ארגונית.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

http://www.natal.org.il/ מומלץ עיון אתר האינטרנט של ארגון נט"ל

ג. מתוך הדיונים בכיתה ומחוץ לכותלי הכיתה, ומתוך השתתפותם הפעילה של הסטודנטים באמצעות מטלות ממוקדות שהם יתבקשו לעשות, יקבע תוכנם של שאר מפגשי הקורס בתום חלק המבוא האמור. לאחר שלב זה יעודכן סילבוס הקורס בהתאם.