הנחיות לעבודת הסיכום בסמינר היבטים אסטרטגיים בניהול משברים

סטודנטים יקרים,

כפי שצוין בכיתה בשיעור האחרון, עבודת הסיכום לסמינר "היבטים אסטרטגיים בניהול משברים", נחלקת לשניים, חלקה הראשון צוותי, חלקה השני להגשה אישית של כל סטודנט.

חלק ראשון: הגשה צוותית

בשלב הראשון, כעת, כל קבוצה שסיכמה את אחד המפגשים, תגיש לתיבת ההגשה את סיכום הפגישה לאחר הגהה נוספת. אנחנו נפתח את תיבות ההגשה לצפייה של כל הכיתה, כל שכל הסיכומים יהיו זמינים לכל הכיתה.

בנוסף לסיכום הגולמי עצמו, יש להוסיף תמצית בהיקף של עד שני עמודים, אשר תכלול תובנות של הצוות על תיאור המקרה, נקודות שהועלו בכיתה על ידי סטודנטים אחרים, וכל תוספת אחרת שתוכל להאיר את המקרה בגוונים והסברים נוספים. ניתן לצרף את המצגת שהוצגה בכיתה, אחרי הגהות ותיקונים.

אנא הגישו חלק זה בהקדם האפשרי לפורטל הלימודי. סוכם בכיתה שהוא יוגש תוך כשבועיים אחרי תום השיעור, דהיינו פחות או יותר עכשיו. לפיכך כל הצוותים אמורים להיות מוכנים כעת להגשה. תיבת ההגשה פתוחה ומוכנה בפורטל. נציג אחד מהצוות יכול להגיש חלק זה עבור שאר חברי הצוות, אל תשכחו לציין שמות ותעודות זהות של כולכם.

חלק שני – בהגשה אישית:

ניהול משברים ארגוניים – תובנות ומסקנות

בחלק זה נבקש מכל סטודנט בקורס להגיש עבודת סיכום באורך של עד חמישה עמודים, אשר תכלול התייחסות וניתוח של מוטיבים דומים ושונים בסיפורי המרצים האורחים, תוך הפניה לספרות רלוונטית. הרעיון המרכזי הינו לאסוף רעיונות ותיאורי מקרה שקשורים למשברים ארגוניים והתמודדות עימם, ולנתחם בכל אופן, מותאם ומעשיר, שתחפצו. ניתן להשתמש בחלק זה גם בסיפורים ואירועים שהתרחשו מחוץ לכתלי הכיתה, מהיכרות אישית, ארגונית או מהעיתונות.

לפני תחילת העבודה נסו לקבץ חומרי גלם מספיקים שעליהם תתבצע העבודה. נסו לדמיין שהנכם עיתונאים או חוקרים אשר מעוניינים לבסס סיפור שאותו תציגו ברבים. ניתן להתמקד בשניים-שלושה שיעורים או תיאורי מקרה שבעינכם קשורים זה לזה. לחליפין ניתן להתמקד בנושא מסויים שעובר כחוט השני בין השיעורים, או בכל אופן ודרך אחרת שתראו לנכון. רק לאחר שייצרתם לעצמכם את חומר הגלם, גשו למשימת הכתיבה.

סגנון הכתיבה של חלק זה נתון לפירוש ובחירה של כל סטודנט. ניתן לנסח אותו ככתבה לעיתון, כפוסט באינטרנט, כהרצאה לקבוצת מנהלים, כמאמר אקדמי, או בכל דרך אחרת שמתאימה לנטיות האישיות שלכם. הכותרת הוגדרה למעלה, מטרתכם להוסיף ידע ותובנות לקורא שלא נכח בקורס, אשר מעוניין ללמוד משהו חדש וחשוב מתוך קריאת המסמך שלכם. כך או כך – על המסמך להיות מעניין, מכובד, ויוצר אינטגרציה בין תיאורי המקרה והאירועים המתוארים בהם, לבין הסברים אקדמיים, מקצועיים, אישיים.

בחינת העבודות על ידי צוות ההוראה מבוססת על יכולת הסטודנטים לקשר בין תיאורים ותעוד מקור כפי שהוצג בכיתה, לבין הסברים, פירושים ואינטגרציה שמגיעים ממקורות חיצוניים. ניתן להשתמש לצורך כך בכל מקור חיצוני. מאחר והקורס הנוכחי יישומי באופיו, אין הכרח להסתמך על מקורות מדעיים ואקדמיים בלבד – השימוש באתרי העיתונות הכלכלית בארץ ובעולם יכול בהחלט להתאים ולעזור. עם זאת בהחלט ניתן ורצוי להשתמש גם במאגרי הספריה, אשר כוללים בין היתר איזכורים לעיתונות גלובאלית, למשל מאגר ProQuest המצוי באופן מקוון באתר הספריה המרכזית של הקמפוס. עליכם להתבסס לפחות על שני מקורות חיצוניים, לאזכר אותם בבירור בטקסט, לסכם ולהבהיר את המסקנות שנובעות מהם.

ההוראות הנ"ל מותאמות לאופיו הסמינריוני של הקורס הנוכחי, הן כלליות מספיק בכדי שכל אחד מכם יוכל לעצב את עבודת הסיום המתאימה לו. יתכן שבשלב ראשון עמימות ופתיחות ההוראות תבלבל אתכם. אל תתנו לדבר להפריע לכם, שהרי גם בעולם הניהול, המשימות, האתגרים, ובוודאי המשברים, אינם מגיעים עם "חוברת הפעלה" שאומרת בדיוק מה לעשות. כפי שראינו לאורך כל הקורס, לאינטואיציה הניהולית יש מקום רב בתהליכי קבלת ההחלטות בזמן משבר.

מדובר לפיכך ביצירה שלכם, המתאימה לקורס מתקדם שמטרתו בין היתר לפתוח צוהר לעולמות חדשים, לחקרנות ולסקרנות, ולפיתוח של יכולת לייצר ולהסביר סיפור עסקי וניהולי באופן שמאפשר לאחר מכן לקבל באמצעותו החלטות ראויות להתמודדות עם מציאות ניהולית מורכבת.

בהצלחה מצוות הקורס – אורן ושני.

מועד ההגשה: 11 במרץ 2014 בפורטל הלימודי