ארכיון תגית: קורס פסיכולוגיה חיובית

מטלת סיום הקורס – פסיכולוגיה חיובית: מדעי האושר

פסיכולוגיה חיובית: מדע האושר – סמסטר ב' תשע"ד
מרצה: פרופ' אורן קפלן, עוזרות הוראה: גליה שוץ-לוי ולירון חזן-טנדלר

 

מטלת סיום הקורס

הקדמה

במהלך הקורס שלנו נפגשנו 13 פעמים. לאחר כל מפגש כתבתם והגשתם יומן מסע, כך שבסיומו של הקורס ברשותכם 13 יומנים. כן, כן, אני מודע לזה שפה ושם פספסתם שיעור או יומן מסע מסוים, אבל לפי תפיסתי שאותה הדגשתי שוב ושוב לאור הקורס, גם אם פיזית לא הייתם בשבוע מסוים בכיתה, בכל זאת נוכחות הקורס בכם היתה בתודעתכם, בצורה כזו או אחרת.

יומן המסע לא נועד להיות "סיכום שיעור", למרות שחלק מסוים ממנו בהחלט התייחס לתוכן השיעור. יומן המסע, כפי שמעיד שמו, נועד לשמר בכתב חוויות ומחשבות של מסע דווקא ברגעים של שהייה והתבוננות מהצד בערבו של יום, אבל בהחלט בתוך מהלך הדרך ותוך התבוננות על הבחירות, הצמתים, וההתנהלות שעוד צפויה ביום שלמחרת.

הפסיכולוגיה החיובית מנסה לשים את הדגש על מה שקיים – על החוזקות והמשאבים שעומדים לרשותנו. בעבודת הסיום לקורס ברצוני לכוון אתכם למקורות אלו – למה שהיה שם לאורך הסמסטר הנוכחי: הן כאשר נכחתם והרגשתם נוכחים, והן כאשר לא הייתם מעורבים, כאשר שהיתם פה כל כולכם, כאשר שוטטתם למחוזות אחרים, לציפיות מהקורס, לדברים שלא ציפיתם, למראות שהיו מהחלון של הקורס למקומות שונים, לעצמכם, לאחרים, למקומות שהייתם מעורבים, למקומות שהיו שוחקים, למה שאהבתם, למה שהיה בלתי נסבל, לצ'ט בסמארטפון בהיחבא מתחת למחברת במהלך השיעור, לשיחות עם חברים בקפיטריה, ובקיצור, לכל דבר שקרה בסמסטר האחרון, בציר החיובי, בציר השלילי, ובצירים האחרים של התוכן והתהליך שבהם אתם מעוניינים לגעת.

בהנחיות שלהלן תתבקשו להתייחס לכל שבועות הקורס ולכל יומני המסע. עבודת הסיום של הקורס אינה סיכום טכני של חומר הלימוד ואינה משוב לצוות ההוראה, היא בראש ובראשונה משוב לעצמכם, מראה מסוימת שמתבוננת על כמה חודשים שחלפו בחייכם, ולרובכם בצומת משמעותית לקראת סיום התואר הראשון. כפי שהודגש לא פעם בקורס, אנו מתבוננים בקשב רב לאירועים משמעותיים בעברנו, כמו גם לציפיות ולכמיהות לאירועים המשמעותיים בעתידנו. איננו מסוגלים להקצות קשב רב לשגרה היום-יומית ובד"כ אנו גם ממעיטים בערכה של שגרה זו. אולם דווקא בה טמון מקור האושר, החוסן, המימוש העצמי, ולמעשה כל מה שתחפצו לעצמכם בחייכם, וזהו כמובן, נושא הלימוד המרכזי של הקורס שעברנו יחדיו בסמסטר הנוכחי.

אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה (מסכת אבות פרק ב משנה ד), הייה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם (מהאטמה גנדי).

הנחיות להכנת מטלת סיום הקורס ואופן הגשתה

מטלת הסיום מהווה מעין יומן מסע מסכם, מאמר אישי שיחבר בין חומרי לימוד והתנסות. כדי להתארגן לצורך ביצוע המטלה, ארגנו לעצמכם בשלב ראשון את 13 יומני המסע של הקורס (ניתן, אך לא הכרחי, להשמיט עד 3 יומנים, לבחירתכם, או כמובן כאלה שלא הגשתם). קראו את היומנים ושחזרו לעצמכם בעזרתם את מהלך הקורס והסמסטר האחרון. כמו יומני המסע – כך גם עבודת הסיום של הקורס מתבצעת ומוגשת באופן אישי על ידי כל משתתף בקורס בפורטל המודל.

מבנה עבודת הסיום

  1. כותרת והקדמה: נסחו כותרת שמתאימה לדעתכם לעבודת הסיכום שהינכם מגישים, ואחריה כתבו הקדמה בת 100-200 מילים. כאן ולאורך המשך העבודה, ניתן להיות יצירתיים, אך הקפידו לשמור על אותנטיות הכתיבה לאורך כל הדרך ועמידה במתווה.
  2. סיכום יומני המסע – הכנת חומר גלם לעבודה: שילפו את יומן המסע המצטבר על פני הסמסטר, צרפו אותו כנספח בסוף העבודה. השתמשו בו כעת והקדישו פסקה קצרה בת 50-100 מילים עבור שמונה משיעורי הסמסטר לפי בחירתכם. התייחסו בכל פסקה שכזו לנושא מסוים ומרכזי מתכני השיעור שדיבר אליכם או/ו שעורר בכם מחשבות. נסו מחד להגדיר את הנושא הזה ברמה התיאורטית, רצוי במונחי הקורס, ולאחר מכן כיצד הוא מתקשר לחייכם, אישית או מקצועית או בכל אופן אחר. חיזרו על תהליך זה עבור כל שמונת השיעורים ויומני מסע שבחרתם, כל פסקה נפרדת ובלתי תלויה באחרת. אל תחברו בין השיעורים/יומני המסע, כל שיעור עומד כאן בפני עצמו. סעיף זה מהווה שחזור של הסמסטר ויצירת חומר גלם שעימו תוכלו לענות על שני הסעיפים הבאים. ניתן כמובן להשתמש בטקסטים ובפרטים שהנכם מציינים בחלק זה לצורך כתיבת הסעיפים הבאים (כולל שימוש במשפטים מסוימים לצורך תשובה גם בסעיף 3 וגם בסעיף 4 אם יש צורך).
  3. סיכום החומר התיאורטי (על בסיס החומרים שאורגנו בסעיף 2 הנ"ל, מצגות הקורס וסיכומי השיעור שלכם): דמיינו שקיבלתם הזמנה על ידי עיתון מוביל לכתוב כתבה המסכמת את החומרים התיאורטיים של הקורס, כפי שבאו לביטוי בשיעורים, ביומני המסע, ובסיכום הנ"ל שעשיתם. שימו לב, מדובר על כתבה "אקדמית" המתייחסת לחומרים התיאורטיים של הקורס בלבד ולא לתהליך או להשלכות אישיות של הקורס. אורך הכתבה הנדרש 400-600 מילים (כעמוד וחצי עד שניים).
  4. פוסט סיום (על בסיס החומרים שאורגנו בסעיף 2 הנ"ל ומחשבותיכם): נניח שהיה לכם בלוג, והחלטתם לנסח פוסט עבור בלוג זה אשר מסכם את המחשבות, התחושות, התהליך, ההשלכות וכיוצא באלה, כפי שבאו לביטוי ביומני המסע ובסיכום יומני המסע הנ"ל. יש כמובן להשתמש במונחים תיאורטיים אולם חלק זה מתייחס לאופן בו תכני הקורס רלוונטיים (או שאינם) לחיים, ליישומים האישיים, המקצועיים והניהוליים שלהם, עבורכם באופן אישי ולחיים החברתיים שמסביב בכלל. כלומר, במשימה זו תבטאו את הבנתכם בחומר הקורס ואת יכולתכם להשליך אותו לחיי המעשה בהקשרים שונים. אורך הפוסט הנדרש 400-600 מילים (כעמוד וחצי עד שניים).

הערכת העבודה: ציון העבודה אינו מתייחס באופן שיפוטי לדעתכם האישית, לחוויה האישית או לכל הקשר אישי אחר שאליו תתייחסו, כך שבהיבט הזה אתם חופשיים לחלוטין לכתוב כל דבר שתראו לנכון. כמו בכל משימה אקדמית, אנו מנסים לבחון תוך כדי קריאת העבודות את המידה בה חומרי הקורס הובנו, נלמדו ועברו אינטגרציה, ואת יכולתכם לאסוף את חומר הלימוד ולקשר אותו לאירועים מציאותיים, שהרי במידה רבה זו מטרת הלימודים האקדמיים באופן כללי.

כאמור, עבודת הסיום מוגשת, כמו כל מטלות הקורס, באופן אינדיבידואלי, אלקטרוני, לפורטל הקורס.

תאריך אחרון להגשה: 30 ביולי, 2014.

זו הזדמנות להודות למתרגלות הקורס לירון חזן-טנדלר וגליה שוץ-לוי וכמובן לכולכם על השתתפותכם הפעילה בקורס.

בהצלחה במבחנים ובהמשך הדרך.

אורן