ארכיון תגית: פוסט דוקטורט

קול קורא למלגת פוסט-דוקטורט בנושא: מדיניות כלכלית בישראל ו/או בסוגיות אחרות בכלכלת ישראל

המסלול האקדמי המכללה למנהל
יחידת המחקר של בית הספר למנהל עסקים
המכון לחקר הכלכלה הציבורית ע"ש משה זנבר

 קול קורא למלגת פוסט-דוקטורט

בנושא: מדיניות כלכלית בישראל ו/או בסוגיות אחרות בכלכלת ישראל

מלגת פוסט דוקטורט אישית בסך 100,000 ₪ לשנה קלנדרית
ועוד 50,000 ₪ תקציב למימון הוצאות מחקר ישירות

 מתן המלגה מותנה בהקדשת זמן מלאה של החוקר בתקופת פעילותו במסלול הפוסט דוקטורט

אנו מזמינים מועמדים בעלי תואר שלישי להגיש מועמדות למלגת פוסט-דוקטורטבפרויקט מחקר בן שנה אחת (בין 13/10/2013 ועד 31/8/2014) שיבוצע ביחידת המחקר של ביה"ס למנהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למנהל בשיתוף המכון לחקר הכלכלה הציבורית ע"ש משה זנבר.

המלגאי/ת יבצע/תבצע במסגרת מסלול הפוסט דוקטורט מחקר מדעי ויישומי מקיף הקשור למגמות, תמורות ואפיקים חדשים בתחום כלכלת ישראל.

הנחייה מדעית לפרויקט ולמלגאי תינתן על ידי פרופ' רו"ח יורם עדן, סגן נשיא לעניינים אקדמיים במסלול האקדמי המכללה למנהל וע"י פרופ' יצחק זילכה, דיקאן ביה"ס לכלכלה במסלול האקדמי המכללה למנהל. הפעילות המחקרית מתבצעת במסגרת יחידת המחקר של בית הספר למנהל עסקים ובחסות המכון לחקר הכלכלה הציבורית ע"ש משה זנבר.

המלגה בסכום כולל של 150,000 ₪, מתוכה מלגת מחיה אישית בסך 100,000 ₪ לשנה קלנדרית אחת ותקציב הוצאות מחקר ע"ס 50,000 ₪, מיועדת לחוקרים שסיימו תואר שלישי ממוסד אקדמי מוכר ב-7 השנים האחרונות. התמחותו/ה של החוקר/ת יכולה לנבוע ממגוון רחב של תחומים, אך נדרש רקע מחקרי מעמיק שיהווה בסיס למחקר בתחום זה. כמו כן, נדרשת שליטה מושלמת בשפה האנגלית ויכולת מוכחת לכתיבה מחקרית באנגלית לצורך פרסום בכתבי עת מדעיים בינלאומיים.

מועמדות למלגה יש להעביר לאורלי עוזר orlyoz@hdq.colman.ac.il מביה"ס למנהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למנהל עד לתאריך 20 באוגוסט 2013 בצירוף קורות חיים ומכתב המתאר את תחומי המחקר והעניין של המועמד/ת.

הערה: במידה וימצאו מועמדים מתאימים קודם לתאריך האמור, ההצעה עשויה לפוג קודם לכן, ולהיפך, אין בכך התחייבות לקלוט מועמדים בכל תנאי עד לתאריך זה.

מלגת פוסט דוקטורט בביה"ס למנהל עסקים במכללה למנהל בשיתוף החטיבה לחיסכון ארוך טווח בחברת הביטוח מגדל

migdal-college

קול קורא: מלגת פוסט-דוקטורט לחקר מגמות, תמורות ואפיקים חדשים בעולם הביטוח והפיננסים

מלגת פוסט דוקטורט אישית בסך 100,000 ₪ לשנה קלנדרית

ועוד 50,000 ₪ תקציב למימון הוצאות מחקר ישירות

מתן המלגה מותנה בהקדשת זמן מלאה של החוקר בתקופת פעילותו במסלול הפוסט דוקטורט

אנו מזמינים מועמדים בעלי תואר שלישי להגיש מועמדות למלגת פוסט דוקטורטבפרויקט מחקר בן שנה אחת (בין מרץ 2013 ועד פברואר 2014) שיבוצע ביחידת המחקר של ביה"ס למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל בשיתוף החטיבה לחיסכון ארוך טווח בחברת מגדל.

המלגאי/ת יבצע/תבצע במסגרת מסלול הפוסט דוקטורט מחקר מדעי ויישומי מקיף הקשור למגמות, תמורות ואפיקים חדשים בעולם הביטוח והפיננסיים בישראל בכלל ולחיסכון ארוך טווח בפרט (כגון: צרכים פיננסים וביטוחיים בקרב אוכלוסיות מוחלשות בישראל; אפקטיביות ומודלים להפצת מוצרי ביטוח וחסכון ארוך טווח). נושאים אלה יחקרו בשילוב דיסציפלינות מתחומי הפיננסים, מדעי החברה, מדע ההתנהגות ושדה האחריות החברתית-תאגידית (CSR) ותפיסת קיימות (Sustainability).

הנחייה מדעית לפרויקט ולמלגאי תינתן על ידי פרופ' טל שביט, סגן דיקאן בביה"ס למינהל עסקים וצוות חוקרים בכיר מיחידת המחקר של ביה"ס. הנחיה מקצועית בתחום קיימות ואחריות תאגידית תינתן ע"י צוות המרכז לאחריות תאגידית של ביה"ס למינהל עסקים בניהולה של תא"ל מיל. עמירה דותן. הנחיה מקצועית בתחום חיסכון ארוך טווח תינתן על ידי צוות מומחים מחברת מגדל בהובלת מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח של החברה.

המלגה בסכום כולל של 150,000 ₪, מתוכה מלגת מחיה אישית בסך 100,000 ₪ לשנה קלנדרית אחת ותקציב הוצאות מחקר ע"ס 50,000 ₪, מיועדת לחוקרים שסיימו תואר שלישי ממוסד אקדמי מוכר ב-7 השנים האחרונות. התמחותו/ה של החוקר/ת יכולה לנבוע ממגוון רחב של תחומים, אך נדרש רקע מחקרי מעמיק שיהווה בסיס למחקר בתחום זה. כמו כן, נדרשת שליטה מושלמת בשפה האנגלית ויכולת מוכחת לכתיבה מחקרית באנגלית לצורך פרסום בכתבי עת מדעיים בינלאומיים.

מועמדות למלגה יש להעביר לענת (נתי) רוטשטיין anatro@hdq.colman.ac.il מהמרכז לאחריות תאגידית בביה"ס למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל בצירוף קורות חיים ושמות ממליצים לא יאוחר מיום 7 לפברואר 2013.

הערה: במידה וימצאו מועמדים מתאימים קודם לתאריך האמור, ההצעה עשויה לפוג קודם לכן, ולהיפך, אין בכך התחייבות לקלוט מועמדים בכל תנאי עד לתאריך זה.