ארכיון תגית: מטלת סיום

מטלת סיום בקורס סוגיות נבחרות בניהול : עסקים חברתיים

הגענו למטלת הסיום של הקורס ובה אציג בפניכם מחקר שערכתי עם צוות מחקר מהמכללה בנושא עסקים חברתיים והתנהגות צרכנים, נושא שכמעט לא נחקר בעבר. מטרת המטלה להעמיק את הידע שלכם על התחום, להדגים את הפוטנציאל העסקי הגלום בו, ולאפשר לכם לחשוב על הזדמנויות עסקיות נוספות שניתן לאתר בעזרת הידע והדוגמאות שנחשפתם אליהם במהלך הקורס הנוכחי.

ראשית, קראו את תיאור המקרה שכתבתי עבורכם ונמצא בבלוג האקדמי שלי כאן: https://orenkaplan.com/consumer-behavior-and-social-business-research/

  1. סכמו בעמוד אחד לכל היותר את מהות המחקר ותוצאותיו.
  2. חשבו על עסק חברתי, עמותה, פרויקט חברתי או כל מיזם עסקי / חברתי שבו גלום פוטנציאל עסקי לא ממומש לדעתכם. נסחו הצעה לקרן הון סיכון חברתית בה תתארו את הרעיונות שלכם ל"מינוף לטובה" של אותו עסק/מיזם חברתי. השתמשו בתיאור המקרה הנ"ל וכן לפחות בעוד פריט לימוד אחד ממהלך הסמסטר האחרון כדי לעגן את רעיונותיכם והצעתכם. אופי הכתיבה וההצעה נתון לסגנונכם האישי, האם ממש כהצעה עסקית, תכנית עסקית, חיבור מאמר או כל פורמט אחר, כל עוד יהיה ברור בתוכו לאיזה עסק/מיזם חברתי הנכם מתייחסים, הפוטנציאל הגלום בו שחבוי ולא בא לביטוי כיום, וכיצד אתם מציעים לנהוג או להתייחס אליו באופן שימנף את האפקטיביות שלו, נכסיות המותג שלו, או בכל צורה אחרת (שניים עד שלושה עמודים).
  3. לסיום, נשמח לקבל פידבק על חווית הלימוד בקורס הנוכחי, כמובן שחלק זה לבחירתכם בלבד וללא ציון.

שמחתי על ההזדמנות להנחות אתכם בקורס הנוכחי, תודה לצוות הקורס, גליה, שי ואנשים נוספים שליוו את התהליך.

אורן

הנחיות למטלת הסיום

במהלך הסמסטר הנוכחי עסקנו במסגרת הקורס שלנו "סוגיות נבחרות בניהול" במספר היבטים הקשורים לתיאורית הזרימה והיישום שלה לפרט ולארגון. כעת אנו פונים למטלת הסיכום וכאן תעבור הבחירה לידיכם. במטלה זו אינכם מתבקשים להתמודד עם חומר לימוד חדש אלא לעבד את אשר למדתם, לבצע אינטגרציה כלשהי, ולאסוף את מחשבותיכם לגבי הקורס בכללותו, מהפרטים הקטנים ועד למכלול השלם.

מטלת סיום בקורס סוגיות נבחרות בניהול: סמסטר ב' תשע"ד | תוכנית ה-MBA ביה"ס למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל | בהנחיית פרופ' אורן קפלן גליה שוץ-לוי ולירון חזן-טנדלר | למי שהגיע לכאן באופן בלתי צפוי, מומלץ להתבונן קודם לכן בלוח המודעות האלקטרוני של הקורס המצוי כאן

במטלה הנוכחית הנכם מתבקשים לכתוב חיבור בן 3-4 עמודים (600-800 מילה) לפי ראות עיניכם המבטא מחד סיכום כלשהו של חומר ותהליך הלימוד בקורס הנוכחי ומאידך מביא משהו חדש שלא נאמר עד כה. אתם יכולים לדוגמה, לבחור נושא ספציפי בו לא עסקנו במהלך הקורס, ולנתח אותו במונחי חומר הלימוד, או בכל דרך אחרת שתראו לנכון.

הנכם מתבקשים להביא לפחות מקור אחד חיצוני ותיאורטי לחיזוק טענותיכם, רצוי מאמר אקדמי ומדעי דרך מאגרי המידע של הספריה, אך אפשר גם מאמר מקצועי מכתבי עת אינטרנטיים הפתוחים לחיפוש חופשי באנגלית או בעברית.

יצירתיות ובחירה חופשית מוזמנת ומבורכת, כל עוד יהיה בטקסט ביטוי מספק למה שהתרחש בקורס הן מבחינת תוכן והן מבחינת יישום. חישבו אולי מה הכי דיבר אליכם במהלך הסמסטר ונסו להתמקד בנושא זה (אך לבחון אותו מזוית ראיה חדשה – לא באותו אופן בו ביצעתם את המטלה הקודמת).

לבסוף, הינכם מוזמנים (אך לא חייבים) לצרף עמוד סיכום אישי יותר על מהלך הקורס ותחושתם הן לגבי נושא הקורס והן לגבי אופן הלימוד הייחודי שלו.

הגשת המטלה עד 17 ביוני 2014

סיום סמסטר מוצלח לכולכם ובהצלחה בבחינות!

מאיתנו צוות ההוראה של הקורס: אורן גליה ולירון