ארכיון תגית: חבר הנאמנים

דו"ח חבר נאמנים תשע"ד – דבר ראש היחידה: בית הספר למנהל עסקים

דו"ח חבר נאמנים – דבר ראש היחידה: בית הספר למנהל עסקים

יזמות הינה תפיסה ניהולית ואורח חיים ארגוני. יזמות בניהול מכילה בתוכה
קונפליקט ומתח מובנה בין "תכנון" ל"חדשנות" ולפיכך יזמות פורצת דרך תלויה
ביכולתו של המנהל להכיל מתח זה ולשמור על איזונו.

הדיקאן: פרופ' אורן קפלן
סגן הדיקאן: פרופ' טל שביט
חברי הנהלת בית הספר: ד"ר רו"ח הדס גלנדר, ד"ר עו"ד מאיר קוגמן, תא"ל מיל. חכ"ל עמירה דותן
ראש המנהל: גב' אירית דרוויש-טואף

נוסד: בית הספר למנהל עסקים הוקם בשנות השבעים, הוכר ע"י מל"ג ב-1978, סטודנט אקדמי ראשון משנת 1986. מונה כיום כ-4,000 סטודנטים וכ-400 עובדים וחברי סגל במסגרות העסקה שונות.

חזון בית הספר למנהל עסקים ותפיסה "ניהולית-יזמית-חשבונאית"

בית הספר למנהל עסקים של המסלול האקדמי הינו המוביל והגדול בישראל בתחומו, המהווה בית מקצועי ובר-קיימא לסגל, לסטודנטים, לבוגרים, ולמחזיקי עניין מגוונים בסביבתו העסקית, הניהולית והחברתית, המתנהל ומנוהל מאז היווסדו בגישה יזמית חברתית-עסקית. מתוך ייעוד זה אנו נושאים אחריות לחינוך דור העתיד של המנהלים בישראל. אנו מאמינים שמנהלים כיום זקוקים למיומנויות יזמיות ואוריינטציה של יזמים בכדי להתמודד עם השינויים המהירים בסביבה הגלובאלית.

לפיכך אנו מנסים לנהל את בית הספר ברוח יזמית ומפנים משאבים ניכרים לפיתוח מגוון פעילויות אקדמיות, מחקריות ויישומיות בתחום היזמות ובתוך מרכז היזמות של בית הספר שצומח וצובר מוניטין בינלאומי ברוח הביטוי "Start-up Nation". הוראת היזמות מתבצעת באמצעות ניהול פרויקטים יזמיים יישומיים במסגרת של סביבת חממה תומכת, בעזרת גיבושו של צוות מנטורים בכירים ומומחים המלווים את הסטודנט לאורך כל תהליך הפיתוח היזמי בחממה, ובפיתוח מתודות חדשניות שמבוססות על "מנטורינג" ולמידה מתוך התנסות, וזוהי למעשה, לתפיסתנו, כל מהותה של מערכת החינוך, כנאמר במשלי "חנוך לנער על פי דרכו".

אולם אנו סבורים שיזמות איננה רק "סטארט-אפ" או "אקזיט". יזמות הינה תפיסה ניהולית ואורח חיים ארגוני. יזמות בניהול מכילה בתוכה קונפליקט ומתח מובנה בין "תכנון" ל"חדשנות" ולפיכך יזמות פורצת דרך תלויה ביכולתו של המנהל להכיל מתח זה ולשמור על איזונו. "ניהול האיזון" מתקשר לתפיסתנו, למשל, למחלקה לחשבונאות של בית הספר שהינה האבן השואבת ממנה הוקם המסלול האקדמי. מקצוע החשבונאות מבוסס על ניהול שיקול הדעת ושמירה על איזונים – בין זכות לחובה, בין נכסים להתחייבויות, בין סיכויים לסיכונים. ההכשרה החשבונאית והקשר העמוק שבין ביה"ס למנהל עסקים לתעשייה בענף החשבונאות מהווים נכס אסטרטגי של בית הספר, ובו בעת מהווה התפיסה החשבונאית כלי ניהולי רב עוצמה וחשיבות בידיו של הבוגר-מנהל של בית הספר. לפיכך פותחו בבית הספר בעשור האחרון מגוון של תכניות לימוד והתמחויות ייחודיות שמקנות לבוגר בית הספר יתרון יחסי של ידע ומוניטין בשוק, כדוגמת התמחויות המשנה הייחודיות של המחלקה לחשבונאות המפורטות בהמשך.

מגוון פעילויות ההכשרה וההתנסות בתחום היזמות שפועלות בבית הספר למנהל עסקים מיועדות לפתח את יכולותיו היזמיות של הסטודנט ולהכשירו למשימות העתיד. מרכז היזמות של בית הספר מייצר חממה, חוויה והתנסות יזמית באמצעות הטמעת רוח היזמות על בסיסה הוקמו ביה"ס למנהל עסקים והמסלול האקדמי של המכללה למנהל לפני למעלה מ-30 שנה על ידי מייסדיהם. מכאן שפעילות בית הספר בתחום היזמות מיועדת לפתח רוח של חדשנות ויצירתיות לא רק בקרב הסטודנטים הלומדים תחום זה אלא מהווה מקור השראה לבית הספר למנהל עסקים כולו, מובנת לתוך ה-"DNA" של בית הספר, ותורמת לקיומה ולקיימותה של אזרחות ארגונית חיובית, אחראית, וגמישה בתוכו.

כבית ספר אקדמי במדעי הניהול אנו מודעים לחשיבותה של אחריות תאגידית כתשתית לחוסנו ולקיימותו של כל ארגון. לפיכך אנו מכשירים את תלמידינו בידע וכלים בתחום זה במסגרת המרכז לאחריות תאגידית של בית הספר. אך אין די בהוראת ערכים ומיומנויות "מלמעלה למטה" שכן אחריות תאגידית הלכה למעשה צומחת דווקא מהיסודות. לפיכך ארגון שפועל באווירה קהילתית של אזרחות ארגונית חיובית וברוח של חדשנות, יצירתיות, ויזמות, ישאף להיות אחראי כחלק מהתנהלותו הטבעית, מאחרון העובדים ועד להנהלה. כך אנו תופסים גם את האחריות התאגידית הפנים-ארגונית שלנו בבית הספר למנהל עסקים, כתוצר של גישה פרו-אקטיבית יזמית וחברתית.

תארים ותכניות אקדמיות בבית הספר למנהל עסקים

תארים ראשונים במנהל עסקים BA:
התמחות בחשבונאות: עם 5 התמחויות משנה: סביבת החשבונאות האמריקאית; שוק ההון בישראל; ניהול סיכונים; טכנולוגיות עסקיות; חשבות וניהול כספים; התמחויות במנהל עסקים: שיווק ופרסום, מימון ושוק ההון, טכנולוגיות עסקיות; תכניות התמחות ייעודיות במנהל עסקים: ניהול יזמות, ניהול בינלאומי בדגש הודו-סין. תכניות בלימודי ערב: חשבונאות, מימון ושוק ההון, שיווק וטכנולוגיות עסקיות; תכניות בהמתנה לאישור המועצה להשכלה גבוהה: תואר ראשון BA במערכות מידע, תואר ראשון BA במנהל עסקים באנגלית.

תארים שניים במנהל עסקים: MBA, MBT  [ובהמתנה במל"ג MPA, DBA]
התמחויות: מימון, שיווק ופרסום, אסטרטגיה ויזמות, התמחות רב-תחומית, התמחות ייעודית לבוגרי ניהול בשלושה סמסטרים של שנה קלנדרית אחת; תכניות התמחות ייעודיות: מימון וניהול פיננסי לחשבונאים, שוק ההון וממשל תאגידי למשפטנים, ניהול חברות טכנולוגיה, ניהול ביו רפואי, ייעוץ וניהול משאבי אנוש, תכנית רב-תחומית בניהול, פסיכולוגיה עסקית וניהולית; תארים ייחודיים: MBT – תואר מוסמך במיסים בעסקים; MBA מנהל עסקים מחקרי (עם תזה); תכניות בהמתנה לאישור המועצה להשכלה גבוהה: תואר שני MBA באנגלית, תואר שני MPA  במנהל ציבורי; תואר שני MBA משותף עם ברוך קולג' City University of New York (מוסמכי התכנית יקבלו שני תארים –  אמריקאי וישראלי); תואר שלישי DBA "דוקטור במנהל עסקים" (הוגשה באוקטובר 2013 למל"ג).

מרכזי פעילות בבית הספר למנהל עסקים:

  • יחידת המחקר: מטרתה לקדם את המחקר של סגל בית הספר למנהל עסקים. היקף ואיכות המחקר בבית הספר כיום עומד בסטנדרטיים בינלאומיים של בתי הספר למנהל עסקים באוניברסיטאות המחקר בארץ ובעולם. בשנה האחרונה נקלטו לבית הספר שני פוסט-דוקטורנטים המתווספים לפוסט-דוקטורנטית שגויסה שנה קודם. תרומה בסך 170,000 שקלים התקבלה בבית הספר לתמיכה בארבעה חוקרים צעירים ברמת דוקטורט ומסטר לפיתוח עתודה לסגל העתיד של בית הספר. כל החוקרים האמורים הוכיחו התקדמות משמעותית במחקרם.

  • מרכז היזמות: השנה נפתח מתחם חדש למרכז היזמות בכניסה לקמפוס, מופעלת לאורך השנה חממת יזמות בית ספרית וכלל-מסלולית בה פועלים תלמידי תואר ראשון ושני, השנה מתקיימות לראשונה חממות בינלאומיות בהשתתפות סטודנטים מקנדה, גרמניה, נורבגיה וצרפת, מתקיימים שיתופי פעולה עם ארגונים גלובאליים מובילים כמו מיקרוסופט, גוגל וסמסונג, מתקיימים שת"פים עם חממות בינלאומיות ואוניברסיטאות בעולם.

  • "HUB-למידה": מתחמי למידה לסטודנטים לשעות שאחרי הלימודים בהם מתקיימים לימודים בחברותה, במסגרתם מתקיימים "מרתונים" תקופתיים בקורסים, אליהם מרוכזות שעות קבלה ופעילויות חיזוק והשלמה של תכנים בקורסי בית הספר. לכל כיתה בתואר הראשון מוצמד "מנטור אישית" (מחנך כיתה) מקרב הסגל.

  • HUB "וירטואלי" ותקשוב: באתר האינטרנט של בית הספר הוקם בלוג סיכומי שיעור וצילומים במסגרתו מעלה צוות של סטודנטים-בלוגרים סיכומי שיעור לאתר. במקביל מצולמים השיעורים בחלק גדול מקורסי בית הספר ועולים באופן מלא ל youtube. נצברו מהשנה שעברה ועד היום מעל 340,000 צפיות מקרב תלמידי בית הספר וסטודנטים מכל המוסדות האקדמיים בישראל המשתמשים בתכנים אלו ללימודיהם. ביה"ס צפוי להרחיב משמעותית את פעילותו המתוקשבת בשנה הקרובה במגוון של טכנולוגיות וקורסי לימוד.

  • המרכז לאחריות תאגידית: בניהולה של תא"ל מיל. חכ"ל עמירה דותן. המרכז אחראי לפיתוח קשרי קהילה, לפעילות נרחבת בתוך בית הספר עבור סטודנטים ועובדים, לפרויקטים של יזמות חברתית ולפרויקט קמפוס ירוק. היחידה לאחריות תאגידית של בנק הפועלים תרמה בטקס בקמפוס מגוון אמצעי מחזור שהופצו ברחבי הקמפוס ובמשרדי העובדים. השנה האחרונה אופיינה בהגברת דגש לעסקים חברתיים. פרופ' בני גדרון קיים סמינר שנתי בהשתתפות חוקרים מכל המוסדות האקדמיים בישראל בתחום העסקים החברתיים ומספר אירועים נוספים. בית הספר מלווה מחקר מקיף על עסקים חברתיים במסגרת מלגת מחקר של קרן דואליס.

מבט לעתיד: בית הספר הבינלאומי למנהל עסקים

בית הספר למנהל עסקים מרחיב את פעילותו הגלובאלית כחלק מהתפיסה האסטרטגית שרואה את הכפר הגלובאלי כחלק חיוני בלימודים ובאורח החיים של מוסד אקדמי שעוסק בניהול. השנה האחרונה בבית הספר אופיינה בפעילות בינלאומית נרחבת ועל הפרק שיתופי פעולה עם מגוון מוסדות אקדמיים ברחבי העולם. להלן כמה מהפעילויות הבולטות:

  • אירוח נשיא ברוך קולג' בישראל וחתימה על הסכם שת"פ; בית הספר צפוי לקבל בימים אלה את אישור המועצה להשכלה גבוהה לפתיחת התכנית הבינלאומית השנייה מסוגה בישראל (אחרי קלוג-רקנאטי) המשותפת למוסד ישראלי-אמריקאי. המחזור הראשון צפוי להיפתח באוקטובר 2015.

  • במסגרת תכנית ה-MBA בהתמחות בניהול ביו-רפואי התקיים לראשונה קורס משותף עם אוניברסיטת ג'ונס הופקינס בארצות הברית ונחתם הסכם שת"פ. אל הקורס יצאו 8 סטודנטים מהתכנית בתמיכת בית הספר.

  • הכנס השנתי הבינלאומי של אפק, העוסק ביחסי קבוצות ותהליכים ארגונים, התקיים בפברואר בחסות מכון טביסטוק בלונדון והתכנית לפסיכולוגיה עסקית וניהולית בביה"ס למנהל עסקים. ביה"ס מעורב מאז 2006 בהפקת כנסים בינל"א אלה ותומך בסטודנטים היוצאים לכנס מטעם בית הספר.

  • התקיימו חילופי סטודנטים הדדיים ללימודי סמסטר מלא עם אוניברסיטת וורמס בגרמניה ומפגשים של חברי סגל (וורמס היא ורמייזה – מקום מושבו של רש"י). תתקיים השנה חממה יזמית בינלאומית בקמפוס בראשל"צ בהשתתפות סטודנטים מרחבי העולם. כמו כן תתקיים ביוני חממה יזמית ל-200 בוגרי אוניברסיטה מאורוגוואי.

  • אירוח בכירים מאוניברסיטת אגדר בנורבגיה וחתימה על הסכם שת"פ; נחתמו הסכמים נוספים עם אוניברסיטאות בסין, הודו, צרפת, גרמניה, וצפויים בקרוב הסכמים עם אוניברסיטאות נוספות בצרפת ובגרמניה, כמו כן באוסטריה, קנדה וארצות הברית. התארחו בבית הספר שגרירים ובכירים מאוניברסיטאות בארצות הברית, קנדה, בריטניה, צרפת, גרמניה וקרואטיה. צוות מחוקרי בית הספר השתתף באירוע ההתנעה של תכנית המחקר האירופית Horizon 2020 באתונה ומצוי בדיונים לבחינת הגשת הצעת מחקר לקרנות האיחוד.