ארכיון תגית: הנחיות

הנחיות כלליות לקורס סוגיות נבחרות בניהול בלמידה מרחוק

המסלול האקדמי של המכללה למינהל
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים

בחזרה ללוח המודעות האלקטרוני

סוגיות נבחרות בניהול – קורס בלמידה מרחוק
צוות ההוראה: פרופ' אורן קפלן וגב' גליה שוץ-לוי

הנחיות כלליות לקורס סוגיות נבחרות בניהול בלמידה מרחוק:

הנחיות ומתווה להתנהלות הקורס

הנחיות הקורס מופיעות על לוח מודעות אלקטרוני אשר פועל בשיטה מסורתית של קישורים והסברי טקסט. הוא פתוח כאן בכל עת ללא צורך בסיסמה. מאמרים וחומרים פתוחים לציבור יהיו מקושרים משם ישירות לאינטרנט, חומרים אחרים יעמדו במידת הצורך לרשותכם בפורטל תחת שם הקורס.

 פורטל הלימודים והגשת מטלות הקורס

פורטל הלימודים ה-Moodle. ישמש אותנו בקורס הנוכחי לצורך הגשת המטלות וקבלתן בצורה אלקטרונית. להלן מספר הנחיות בסיסיות לגבי אופן כתיבת המטלות והגשתן:

המטלות תוגשנה בגרסה אלקטרונית. יש להשתמש בגופן (פונט) ARIAL או DAVID בגודל 12 או תואמים לאלו. השוליים יכללו מרווח של 2 ס"מ לפחות מכל צד של הדף וברווח של שורה וחצי או רווח כפול.

המטלות תוגשנה, כאמור, לפורטל הלימודי עד למועד שמופיע בלוח המודעות האלקטרוני. הבדיקה של המטלות מתבצעת באופן אלקטרוני תוך שימוש בפונקציית "עקוב אחר שינויים" שמדגישה את הערות הבדיקה בצבע שונה ומאפשרת קריאה ברורה של התגובות. הציון יופיע גם בתוך המטלה עצמה וגם בפורטל הלימודי.

שעות קבלה

כקורס בלמידה מרחוק, המדיניות בקורס זה הינה שלא מתקיימות שעות קבלה פרונטליות ושאלות ובעיות הקשורות לקורס נפתרות על פי רוב באמצעות הדואר האלקטרוני עם אחד מאיתנו. שאלות הקשורות לאופן בדיקת תרגילים ניתן להפנות למתרגלת הקורס לירון חזן-טנדלר שתבדוק את התרגילים במהלך הקורס. במידה וייווצרו בעיות מיוחדות הדורשות מענה אחר, בטלפון או בפגישה אישית, הן יקבלו מענה ע"י צוות ההוראה בהתאם לצרכים.