ארכיון תגית: אינטגרציה

מטלת סיכום הקורס: אל קו הסיום

הנחיות למטלת הסיום

במהלך הסמסטר הנוכחי עסקנו בנושאים שונים במסגרת הקורס שלנו "סוגיות נבחרות בניהול". הקורס החל בשאלה "עד כמה מלא הדלי שלכם" ומהם באופן כללי עקרונות הבחירה שלכם במה שטוב ונכון עבורכם, כאשר יש לכם אפשרות לבחור. קיימת אולי הנחת יסוד מתחת לשאלה זו, שבחירה קיימת תמיד, אפילו במקומות שלכאורה היא איננה קיימת, וזאת ברוח כתיבתו האקזיסטנציאליסטית על האדם המחפש משמעות של ויקטור פרנקל.

מטלת סיום הקורס סוגיות נבחרות בניהול: סמסטר א' תשע"ג | תוכנית ה-MBA, בית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל | בהנחיית פרופ' אורן קפלן ולירון חזן-טנדלר | למי שהגיע לכאן באופן בלתי צפוי, מומלץ להתבונן קודם לכן בלוח המודעות האלקטרוני של הקורס המצוי כאן

סוגית הבחירה ותחומי העניין שלכם ליוו את הקורס הזה עד לסיומו. המתיחות הביטחונית שכמעט נשכחה לה נתנה צבע מסוים לשאלות הקורס, ומעניין לחשוב אם התנהלותו הושפעה מכך.

הגענו למטלה האחרונה והמסכמת, שהיא דווקא המטלה הקצרה יותר בקורס, שכן אינה מתמדת בחומר לימוד חדש. אופן ביצועה פתוח לחלוטין לבחירתכם. מטרתה לבצע אינטגרציה כלשהי על תהליך הלימוד בסמסטר הנוכחי ולעבד את הסיום והפרידה ממנו.

הנכם מתבקשים לכתוב חיבור בן 2-4 עמודים (400-800 מילה) לפי ראות עיניכם המבטא מחד סיכום כלשהו של חומר ותהליך הלימוד בקורס הנוכחי ומאידך מביא משהו חדש שלא נאמר עד כה. אתם יכולים לדוגמה, לבחור נושא ספציפי בו לא עסקנו במהלך הקורס, ולנתח אותו במונחי חומר הלימוד, או בכל דרך אחרת שתראו לנכון. יצירתיות ובחירה חופשית מוזמנת ומבורכת, כל עוד יהיה בטקסט ביטוי מספק למה שהתרחש בקורס הן מבחינת תוכן והן מבחינת יישום. חישבו אולי מה הכי דיבר אליכם במהלך הסמסטר ונסו להתמקד בנושא זה (אך לבחון אותו מזוית ראיה חדשה – לא באותו אופן בו ביצעתם את המטלה הקודמת).

לבסוף, הינכם מוזמנים (אך לא חייבים) לצרף עמוד סיכום אישי יותר על מהלך הקורס ותחושתם הן לגבי נושא הקורס והן לגבי אופן הלימוד הייחודי שלו.

 הגשת המטלה עד 21 בפברואר 2013 בפורטל הלימודי

חופשת סמסטר מוצלחת לכולכם ובהצלחה בבחינות

אורן ולירון