מיפוי ודיאלוג עם מחזיקי עניין: מקורות

מיפוי ודיאלוג עם מחזיקי עניין: מקורות

תודה לקרן ליפינסקי-קלע מרצה ומרכזת הקורס באתיקה ואחריות תאגידית

תרגום לעברית של מאמרו של פיט טאשמן: מי ומה חשוב לפירמה באמת: הבולטות של מחזיקי עניין מעבר לתפיסות המנהליםותקציר עקרונות המאמר בפוסט של קרן ליפינסקי-קלע

על שיתוף מחזיקי העניין והדיאלוג עימם – ד"ר יונתן מנוחין BDO  – שימו לב במיוחד לשקף השישי

תרגום לעברית של תקן AA1000 לניהול דיאלוג עם מחזיקי עניין מאת AccountAbility ו-Good Vision

Stakeholder Mapping – מיפוי מחזיקי עניין

קישור למאמר A stakeholder management model for ethical decision making

סקר מחזיקי עניין של BDO על דוחות אחריות תאגידית של בנקים בישראל: תיאור מקרה