מטלת סיכום בקורס סוגיות נבחרות בניהול

מטלת סיכום בקורס סוגיות נבחרות בניהול: סמסטר ב' תשע"ב, תוכנית ה-MBA, בית הספר למינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל

בהנחיית פרופ' אורן קפלן, עוזרת הוראה לירון טנדלר-חזן

למי שהגיע לכאן באופן בלתי צפוי, מומלץ להתבונן קודם לכן בלוח המודעות האלקטרוני של הקורס המצוי כאן

הנחיות להגשת מטלת סיכום הקורס

במהלך הסמסטר הנוכחי דנו בנושאים שונים הקשורים לפסיכולוגיה חיובית ויישומיה בניהול.

המטלה האחרונה פתוחה לחלוטין לבחירתכם. עליכם לכתוב חיבור בן 3-4 עמודים (עד 1500 מילה) לפי ראות עיניכם המבטא מחד סיכום כלשהו של חומר הלימוד בקורס ומאידך מביא משהו חדש שלא נאמר עד כה. אתם יכולים לדוגמה, לבחור נושא ספציפי בו לא עסקנו במהלך הקורס, ולנתח אותו במונחי חומר הלימוד, או בכל דרך אחרת שתראו לנכון.

במידה והתמקדתם בתחום מסוים הגדירו אותו בצורה ברורה. כמו כן, אתם רשאים להציב הנחות עבודה על מידע שחסר לכם, אם נדרש.

יצירתיות ובחירה חופשית מוזמנת ומבורכת, כל עוד יהיה בטקסט ביטוי מספק הן לחומר התיאורטי שנלמד והן ליישומו בצורה כזו או אחרת לחיים בכלל, ולניהול בפרט.

חישבו אולי מה הכי דיבר אליכם במהלך הסמסטר ונסו להתמקד בנושא זה (אך לבחון אותו מזוית ראיה חדשה – לא באותו אופן בו ביצעתם את המטלה הקודמת).

לבסוף, הינכם מוזמנים (אך לא חייבים) לצרף עמוד סיכום אישי יותר על מהלך הקורס ותחושתם הן לגבי נושא הקורס והן לגבי אופן הלימוד הייחודי שלו.

מועד ההגשה: 18 ביולי 2012 בפורטל הלימודי