מטלת סיום הקורס: "ועוד לא אמרתי הכל"

הנחיות למטלת הסיום

הערה: למי שהגיע לכאן מבלי שעבר קודם לכן דרך לוח המודעות האלקטרוני של הקורס, מומלץ לפנות, לפני המשך הקריאה כאן, לפרטים המופיעים בלוח שנותנים סקירה רחבה על אופי הקורס ומהלכו.

במהלך הסמסטר הנוכחי עסקנו בנושאים שונים הקשורים למאבק החברתי שפרץ בקיץ האחרון בארצנו ובאופן שבו אנו כאנשי מינהל עסקים (וכאנשים בכלל) רוצים, יכולים או צריכים להתקשר אליהם.

המטלה האחרונה פתוחה לחלוטין לבחירתכם ומטרתה לבצע אינטגרציה כלשהי על תהליך הלימוד בסמסטר הנוכחי. הינכם מתבקשים לכתוב חיבור בן 2-4 עמודים (עד 1000 מילה) לפי ראות עיניכם המבטא מחד סיכום כלשהו של חומר הלימוד בקורס ומאידך מביא משהו חדש שלא נאמר עד כה. אתם יכולים לדוגמה, לבחור נושא ספציפי בו לא עסקנו במהלך הקורס, ולנתח אותו במונחי חומר הלימוד, או בכל דרך אחרת שתראו לנכון. יצירתיות ובחירה חופשית מוזמנת ומבורכת, כל עוד יהיה בטקסט ביטוי מספק הן לחומר התיאורטי שנלמד והן ליישומו בצורה כזו או אחרת לחיים בכלל, ולניהול בפרט. חישבו אולי מה הכי דיבר אליכם במהלך הסמסטר ונסו להתמקד בנושא זה (אך לבחון אותו מזוית ראיה חדשה – לא באותו אופן בו ביצעתם את המטלה הקודמת).

לבסוף, הינכם מוזמנים (אך לא חייבים) לצרף עמוד סיכום אישי יותר על מהלך הקורס ותחושתם הן לגבי נושא הקורס והן לגבי אופן הלימוד הייחודי שלו.

סיום סמסטר מוצלח ובהצלחה בבחינות

מאיתנו, אורן ולירון

הגשת המטלה עד 21 בפברואר בפורטל הלימודי