ניתן ליצור קשר עם פרופ’ אורן קפלן בדרכים הבאות:

054-8181849
054-8181849