יישומים ניהוליים של פסיכולוגיה חיובית בפורום HR של המחלקה לייעוץ וניהול משאבי אנוש

בעקבות הרצאה שנתתי בפורום הופץ התקציר הרצ"ב  על ידי מארגני המפגש. להלן קישור.