ארכיון תגית: תכנית עבודה

תכנית עבודה לקורס סוגיות נבחרות בניהול – סמסטר ב' תשע"ד

המסלול האקדמי של המכללה למינהל
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים

סוגיות נבחרות בניהול – קורס בלמידה מרחוק
צוות ההוראה: פרופ' אורן גליה שוץ-לוי

בחזרה ללוח המודעות האלקטרוני

תכנית עבודה לקורס – סמסטר ב' תשע"ד

מטלה

 

תאריך הגשה

ראשונה

 11.03.2014

שנייה

 01.04.2014

שלישית

 29.04.2014

רביעית

 27.05.2014

מטלת סיום

 17.06.2014

תכנית הקורס סוגיות נבחרות בניהול סמסטר א' תשע"ד: לוח זמנים להגשה

המסלול האקדמי של המכללה למינהל
בית הספר למוסמכים במינהל עסקים

סוגיות נבחרות בניהול – קורס בלמידה מרחוק
צוות ההוראה: פרופ' אורן גליה שוץ-לוי

בחזרה ללוח המודעות האלקטרוני

תכנית עבודה לקורס – סמסטר א' תשע"ד

מטלה

 

תאריך הגשה

ראשונה

06.11.2013

שנייה

20.11.2013

שלישית

12.12.2013

רביעית

31.12.2013

מטלת סיום

31.01.2014