ארכיון חודשי: אוגוסט 2013

סמינר: היבטים בניהול משברים – סמסטר א' תשע"ד: מתווה ראשוני

המסלול האקדמי המכללה למנהל
בית ספר למנהל עסקים

 סמינר: היבטים בניהול משברים

במסגרת המחלקה לאסטרטגיה ויזמות: תכנית המוסמך במנהל עסקים
סמסטר א' תשע"ד

מרצה: פרופ' אורן קפלן
עוזרת הוראה: שני בולוק

תקציר הקורס

ארגונים ומנהליהם נאלצים להתמודד לעיתים עם מצבי משבר שונים, הן ברמת הפרט והן ברמת הארגון. משבר ולחץ עמם יש להתמודד מופיעים בשגרת היום-יום של ארגונים, אך לעיתים משבר משמעותי מאיים אף על עצם קיומו של ארגון, ודורש התגייסות יוצאת דופן של עובדיו ומנהליו כדי להתמודד עמו. מטרת הסמינר הנוכחי לבחון האם ישנם מנגנונים וכלים אותם ניתן ללמוד ולהטמיע ברמת הפרט והארגון להתמודדות עם מצבי משבר שונים שארגונים חווים, בשגרה ובמצבי קיצון.

הציבור נחשף פעמים רבות לדיווחים תקשורתיים אודות חברה הנקלעת למשבר פיננסי או ניהולי, אודות אירגון העובר תהליך של רכישה או  מיזוג, הנפקה משמעותית, פשיטת רגל, ואפילו ארגון צבאי העומד למבחן. עם זאת, הציבור אינו נחשף בדרך כלל לתרחישים הניהוליים ברמת הפרט ולאסטרטגיה הניהולית שליוותה  תהליך זה. הסמינר הנוכחי עוסק באופן ההתמודדות של  מנהלים בדיסציפלינות שונות עם מצבי משבר, ויכלול סדרת מפגשים עם דמויות מפתח בדרג הניהולי בארגונים שונים, שחוו משבר ניהולי או ארגוני משמעותי, אשר יחשפו ויחלקו עם משתתפי הסמינר את התנהלות הדברים "מאחורי הקלעים" של המשבר ותהליכי קבלת ההחלטות הכרוכים בו. חלק מהאירועים שיוצגו בסמינר יהיו "הצלחות", אך לא פחות חשובות מכך הינן אלו שנחשבות ל"כישלון" והאופן שבו הן השפיעו על ראייתם הניהולית של מציגי האירוע בתפקידיהם המקצועיים הבאים.

הסמינר ישלב ניתוח של ההתנהגות האירגונית, החוסן האישי של המנהל והחוסן הארגוני שעמדו למבחן בעת המשבר. בנוסף, תיבחן שאלת ה"פוסט טראומה" וה"צמיחה הפוסט טראומטית" אשר נובעות מהמשבר, והאופן שבו הוא השפיע על המשך תפקודם של המנהל והארגון. הקונטקסט התיאורטי של הקורס מבוסס באופן אקלקטי על כתיבה מחקרית ותיאורטית שקשורה לשינוי ארגוני  וניהול שינויים ארגוניים, למחקרים פסיכולוגיים על משבר וטראומה, ועל זרם המחקר בפסיכולוגיה חיובית והתנהגות ארגונית חיובית.

מטרת הקורס:
לחקור וללמוד אודות המשתנים והגורמים המאפשרים לארגונים, מנהלים ומנהיגים להתמודד בצורה אפקטיבית עם משברים

תיאור תמציתי של הקורס:
החודש הראשון של הקורס במהלך הסמסטר יוקדש ליצירת תשתית להמשך הקורס. אופיו הסמינרי של הקורס ושילוב למידה התנסותית כחלק משיטות ההוראה, הינם סיבה מספקת לכך שתוכנית הקורס אינה מוכתבת מראש, ותיקבע, כמקובל לעיתים קרובות בסמינרים אקדמיים, בשיתוף עם תלמידי הקורס, סביב נושאים מסויימים שחלקם מפורטים להלן.

לאחר המבוא ותהליך של שיח משתף בכיתה, יוגדרו הנושאים הרצויים לשאר מפגשי הקורס, שיכללו הן שיעורים תיאורטיים והן תיאורי מקרה של מנהלים שהתמודדו עם משברים שונים, אשר ינותחו בשיטות שונות.

צוות ההוראה והסטודנטים צפויים להעמיק במהלך הקורס בסוגיות שונות הקשורות למשברים וניהולם בצורה יעילה, ולפתח יכולת זיהוי, התמודדות ופרוגנוזה למשבר ארגוני, או לכל הפחות תובנות לגבי ניהול משברים בצורה אפקטיבית.

שיטות ההוראה:
הרצאה ודיונים בכיתה, ניתוח תיאורי מקרה, למידה התנסותית

תנאים לעמידה בדרישות הקורס:
עמידה במטלות הקורס במהלך הסמסטר ועבודת סיום
נדרשת נוכחות מלאה בשיעורים לאורך הסמסטר

מהלך הקורס

א. בשיעורים הראשונים יקבלו תלמידי הקורס סקירה על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית ויישומם בעבודה ארגונית, אשר בפשטות ניתנים לסיכום בשאלה "מה עובד?". שאלה זו מנוגדת במהותה לתפיסה המקובלת של "משבר" ולנטייה הטבעית לחפש בתוך מקורות המשבר את היסודות אשר יפתרו אותו.

גישת הפסיכולוגיה החיובית שונה במהותה מגישת פתרון הבעיות, ובתחילת הקורס תינתן סקירה קצרה שתהווה לאחר מכן גם תשתית מתודולוגית בה ישתמשו גם הסטודנטים לחקירת נושא הקורס – ניהול משברים. במהלך חלקו הראשון של הקורס גם יוזמנו לכיתה מרצים אורחים ראשונים אשר יציגו תיאורי מקרה של התמודדות עם משברים.

ביבליוגרפיה מומלצת:

Seligman, M.E.P. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York: Free Press.

Buckingham, M., & Coffman, C. (1999). First, break all the rules: what the worlds’ greatest managers do differently. New York: Simon & Schuster.

ב. אחת משאלות המפתח בקורס תהיה האם ניתן ללמוד משיטות להתמודדות עם משברים אשר מיועדות לפרטים – לדוגמה, התמודדות עם אבל, טראומה, פיטורין, או כל משבר אישי אחר, כדי להתמודד עם משברים ברמה הארגונית. הסיבה לחקירת נושא זה נובעת מכך שהיקף הספרות המדעית והיישומית בתחום הטיפול בפרט ובמשבריו בחיים, גדול לאין שיעור מהיקף הספרות שמתייחסת להתמודדות עם משברים ארגוניים. בנוסף, גם בתפקוד ארגונים יש רכיב אינדיבידואלי-אישי דומיננטי – לדוגמה- אופי מנהיגות הארגון או אופן התמודדות ההנהלה עם המשבר, נחשבים לקריטיים לגבי יכולת הארגון להתמודד עם משבר. והרי מנהיגות והנהלה גם הם בסופו של דבר גולשים לרזולוציות של פרטים – אנשים בשר ודם, ולא רק למבנים ארגוניים, ציוד, אסטרטגיות, ושאר מאפיינים של התנהגות ארגונית.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

http://www.natal.org.il/ מומלץ עיון אתר האינטרנט של ארגון נט"ל

ג. מתוך הדיונים בכיתה ומחוץ לכותלי הכיתה, ומתוך השתתפותם הפעילה של הסטודנטים באמצעות מטלות ממוקדות שהם יתבקשו לעשות, יקבע תוכנם של שאר מפגשי הקורס בתום חלק המבוא האמור. לאחר שלב זה יעודכן סילבוס הקורס בהתאם.

השבוי הישראלי במצרים שאינו מופיע ברשימות הצבא: סיפור השבי והשחרור של אבי, אלון קפלן – ארבעים שנה למלחמת יום כיפור

הכתבה פורסמה באתר האינטרנט של ערוץ 2 בסקירת כתבות לזכר 40 שנה למלחמת יום כיפור – קישור כאן

בשעת ערב, יום לאחר הכרזת הפסקת האש של מלחמת יום כיפור בשנת 1973, צלצל הטלפון בביתנו בגבעתיים. כילד בן שמונה לא הבנתי את הדרמה שתתרחש בזמן הקרוב, אני בספק אם מישהו באמת מבין אותה אפילו היום. בצדו השני של הקו היה אבא שלי, סגן מיל. אלון קפלן באותה עת, אשר סיפר לאמי בקור רוח שהוא בסדר ושהוא מאושפז בבית החולים אסף הרופא. את קורותיו ביומיים שקדמו לשיחת הטלפון הזו הוא סיפר לה רק בבית החולים. אינני זוכר מתי בדיוק נודע גם לי הסיפור, נותרו לי כמה ציורים שמעידים כנראה על הרושם שהפרטים הותירו. אני זוכר את ביתני בית החולים אסף הרופא, את הפצועים, את כסאות הגלגלים שנהניתי לשחק בהם ולהחליק בתוכם לאורך המסדרונות לנזיפותיה של אחות המחלקה. כתבת "במחנה" שפורסמה בהרחבה והתעניינותם של כלי תקשורת רבים בסיפור שלקוח כאילו מסרט מלחמה דמיוני, אפשרו לי הצצה לתוך מהלך העניינים הבלתי נתפס של נפילתו בשבי של אבי עם עוד שני קציני מודיעין ישראליים בסיני, ושחרורם על ידי כוחות צה"ל בדרך נס.
ישראל היא מדינה קטנה. וכך מול מליאת חבר הנאמנים של המסלול האקדמי המכללה למנהל בה אני עובד, הצגתי לפני מספר חודשים שקופית במסגרת הרצאה על חוסן נפשי. בשקופית נראתה תמונה מתוך עיתון "במחנה" שפורסם לאחר שחרור שבויי המלחמה במצרים – ראו למטה. בתוך גיליון זה פורסם חלק מיומן האירועים שכתב אבי על אירועי השבי בזמן תקופת החלמתו בבית החולים. מתוך קהל הנוכחים התרומם לפתע ממקומו אדם שלא הכרתי באותה עת, ואמר "אני שחררתי אותו". היה זה שריונר שחסם את כביש הגישה לקהיר ממערב למזרח באותו לילה אפל. הוא אינו יודע גם היום להסביר מדוע הציב שם את המחסום, אך היה זה המקום האחרון שבו ניתן לעצור את השיירה המצרית ועמה שלושה שבויים ישראלים בדרך לקהיר. ההתקלות של הכוח המצרי בחיילי צה"ל הביא לשחרורם של שלושת השבויים תוך פציעתו של אבי, אך לפחות חופשי וחי מופנה לטיפול בישראל. אבי שנולד בחודש אוקטובר טוען מאז שיש לו שני ימי הולדת באוקטובר, אחד זה המקורי, והשני הוא באותו לילה חשוך על צידה המצרי של תעלת סואץ שבו הוא שוחרר.
אחרי כמה רגעים של הלם המשכתי בהרצאתי לחבר הנאמנים על הבמה בנושא פסיכולוגיה חיובית וחוסן נפשי. כמה ממשתתפי האירוע אמרו שדבר כזה יכול לקרות רק בישראל. לאחר אותו יום החלטתי לשחזר את הסיפור מתוך גיליונות העיתון המצהיבים ולפרסם אותו שוב, בעברית ובאנגלית. בעמודים הבאים מתוארים הדברים במדויק בשם אומרם, כפי שנכתבו במקור על ידי אבי אלון קפלן בשנת 1973. בהזדמנות אולי אשלים את החסר ואביא את דבריהם של השותפים השונים שקשורים אל האירוע הזה, בינתיים הנה הם לעיונכם.

אורן קפלן, רמת גן, 2013

קישור למאמר המלא

קישור לכתבה באתר ערוץ 2

קול קורא למלגת פוסט-דוקטורט בנושא: מדיניות כלכלית בישראל ו/או בסוגיות אחרות בכלכלת ישראל

המסלול האקדמי המכללה למנהל
יחידת המחקר של בית הספר למנהל עסקים
המכון לחקר הכלכלה הציבורית ע"ש משה זנבר

 קול קורא למלגת פוסט-דוקטורט

בנושא: מדיניות כלכלית בישראל ו/או בסוגיות אחרות בכלכלת ישראל

מלגת פוסט דוקטורט אישית בסך 100,000 ₪ לשנה קלנדרית
ועוד 50,000 ₪ תקציב למימון הוצאות מחקר ישירות

 מתן המלגה מותנה בהקדשת זמן מלאה של החוקר בתקופת פעילותו במסלול הפוסט דוקטורט

אנו מזמינים מועמדים בעלי תואר שלישי להגיש מועמדות למלגת פוסט-דוקטורטבפרויקט מחקר בן שנה אחת (בין 13/10/2013 ועד 31/8/2014) שיבוצע ביחידת המחקר של ביה"ס למנהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למנהל בשיתוף המכון לחקר הכלכלה הציבורית ע"ש משה זנבר.

המלגאי/ת יבצע/תבצע במסגרת מסלול הפוסט דוקטורט מחקר מדעי ויישומי מקיף הקשור למגמות, תמורות ואפיקים חדשים בתחום כלכלת ישראל.

הנחייה מדעית לפרויקט ולמלגאי תינתן על ידי פרופ' רו"ח יורם עדן, סגן נשיא לעניינים אקדמיים במסלול האקדמי המכללה למנהל וע"י פרופ' יצחק זילכה, דיקאן ביה"ס לכלכלה במסלול האקדמי המכללה למנהל. הפעילות המחקרית מתבצעת במסגרת יחידת המחקר של בית הספר למנהל עסקים ובחסות המכון לחקר הכלכלה הציבורית ע"ש משה זנבר.

המלגה בסכום כולל של 150,000 ₪, מתוכה מלגת מחיה אישית בסך 100,000 ₪ לשנה קלנדרית אחת ותקציב הוצאות מחקר ע"ס 50,000 ₪, מיועדת לחוקרים שסיימו תואר שלישי ממוסד אקדמי מוכר ב-7 השנים האחרונות. התמחותו/ה של החוקר/ת יכולה לנבוע ממגוון רחב של תחומים, אך נדרש רקע מחקרי מעמיק שיהווה בסיס למחקר בתחום זה. כמו כן, נדרשת שליטה מושלמת בשפה האנגלית ויכולת מוכחת לכתיבה מחקרית באנגלית לצורך פרסום בכתבי עת מדעיים בינלאומיים.

מועמדות למלגה יש להעביר לאורלי עוזר orlyoz@hdq.colman.ac.il מביה"ס למנהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למנהל עד לתאריך 20 באוגוסט 2013 בצירוף קורות חיים ומכתב המתאר את תחומי המחקר והעניין של המועמד/ת.

הערה: במידה וימצאו מועמדים מתאימים קודם לתאריך האמור, ההצעה עשויה לפוג קודם לכן, ולהיפך, אין בכך התחייבות לקלוט מועמדים בכל תנאי עד לתאריך זה.