לכל הפוסטים

חכמת ההמונים הלומדים מהצלחותיהם: משימת הסיכום של הקורס סוגיות נבחרות בניהול סמסטר ב' תשע"ה

  למידה מהצלחות – מאקרו הגענו למטלת הסיכום של הקורס. במטלה זו לא ננסה להוסיף חומרים חדשים, אלא לחזור לחומרים קודמים, ולנסות לעבדם בצורה מעמיקה ונוספת בדרך אל קו הסיום של הקורס. במשימה הנוכחית ננסה לאסוף את מאגר החוכמה הקולקטיבית של הכיתה הוירטואלית שלנו, אנחנו שלא נפגשנו פנים-מול-פנים מעולם, ולמעשה, לא מודעים לקיומנו המשותף. יתכן […]

לפוסט המלא >>

כשאהבת לקוחות הופכת לשנאה יוקדת: השפעות חוזק מערכת היחסים והזמן על נקמה והימנעות של לקוחות

להלן תרגום מאמר מכתב העת Journal of Marketing של איגוד השיווק האמריקאי APA ובאישורו למטרות אקדמיות ולימודיות בלבד. הקדמה מאת פרופ' אורן קפלן  המאמר הנוכחי מדגים את האופן בו לקוחות נאמנים מגיבים בעקבות אכזבה ותחושת בגידה מחברות שסיפקו להם שירות ומוצרים. החוקרים מתארים שני דפוסי תגובה אופייניים, האחד הוא חיפוש נקמה באמצעות פרסום תגובות עויינות […]

לפוסט המלא >>

קול קורא למלגת פוסט-דוקטורט בנושא: מדיניות כלכלית בישראל ו/או בסוגיות אחרות בכלכלת ישראל

המסלול האקדמי המכללה למנהל יחידת המחקר של בית הספר למנהל עסקים המכון לחקר הכלכלה הציבורית ע"ש משה זנבר  קול קורא למלגת פוסט-דוקטורט בנושא: מדיניות כלכלית בישראל ו/או בסוגיות אחרות בכלכלת ישראל מלגת פוסט דוקטורט אישית בסך 100,000 ₪ לשנה קלנדרית ועוד 50,000 ₪ תקציב למימון הוצאות מחקר ישירות  מתן המלגה מותנה בהקדשת זמן מלאה של […]

לפוסט המלא >>

כשאהבת לקוחות הופכת לשנאה יוקדת: השפעות חוזק מערכת היחסים והזמן על נקמה והימנעות של לקוחות

המאמר הנוכחי מדגים את האופן בו לקוחות נאמנים מגיבים בעקבות אכזבה ותחושת בגידה מחברות שסיפקו להם שירות ומוצרים. החוקרים מתארים שני דפוסי תגובה אופייניים: האחד הוא חיפוש נקמה באמצעות פרסום תגובות עויינות באינטרנט והשני הימנעות מקשר מסחרי נוסף עם החברה המאכזבת.

לפוסט המלא >>